Jest już 6:24Przepraszamy, aktualnie nie dowozimy

Śledź Nas w social media

Polityka prywatności

1. Korzystanie ze strony pizzeriafriko.pl, w szczególności dokonanie zamówienia oraz wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy może wymagać podania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku zamówień również numer telefonu i adres dostawy.

2. Administratorem danych osobowych jest PIZZERIA FRIKO SPÓŁKA CYWILNA TOMASZ ŚLĄSKI, PAWEŁ BROMEK ul.ul. Łowiecka 54B/2 64-100 Leszno, NIP: 6972377830, kontaktpizzeriafriko@wp.pl

3. Niepodanie wymaganych danych podczas wypełniania formularzy kontaktowych i zamówienia uniemożliwi kontakt z pizzeriafriko.pl i/lub dokonanie zamówienia.

4. Przekazane nam dane będą wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały przekazane, czyli do odpowiedzi na wysłane zapytanie i/lub realizacji zamówień.

5. Administrator zbiera dane z należytą starannością, na czas wykonania czynności wskazanych w punkcie 4 i realizacji wynikających z tych czynności usług.

6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych zostały wdrożone procedury wewnętrzne określone przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., których celem jest uniemożliwienie udostępnienia tych danych osobom nieupoważnionym.

7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (np. organom ścigania).

9. Zebrane dane osobowe mogą, w związku z realizacją czynności wymienionych w punkcie 4. zostać powierzone przez Administratora danych osobowych podmiotom trzecim, które są Procesorami tych danych osobowych tylko jeśli Administrator zawarł z tymi podmiotami umowy powierzenia danych osobowych.

10. Każdy Procesor ma prawo przetwarzać powierzone dane osobowe tylko w imieniu Administratora i w celu wyraźnie określonym w wskazanych wyżej umowach powierzenia. Procesorami danych osobowych są współpracujące z Administratorem kancelarie rachunkowe, firmy hostingowe oraz operatorzy innych usług, niezbędnych do wykonywania czynności wskazanych w punkcie 4.

11. Każda osoba fizyczna, która przekazała dane poprzez stronę pizzeriafriko.pl ma prawo dostępu do tych danych, a także do ich modyfikacji, usunięcia i zażądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Każda osoba, która przekazała swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Dane użytkowników strony pizzeriafriko.pl mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych, w tym do wyświetlania najlepiej dopasowanych treści do oczekiwań użytkownika, przy wykorzystaniu zewnętrznych mechanizmów analitycznych opierających swoje działanie o zbierane pliki cookies, takich jak Google Analytics, Google Adwords, mechanizm Piksel Facebooka i inne. Na stronie pizzeriafriko.pl wykorzystywane są tylko te mechanizmy, których właściciele posiadają certyfikaty, procedury lub inne formy potwierdzenia przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi na terenie UE przepisami o ochronie danych osobowych.

13. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na profilowanie, powinien opuścić stronę pizzeriafriko.pl oraz usunąć pliki cookies z przeglądarki. Użytkownik może usunąć pliki cookie Google na swoim koncie w sekcji Ustawienia reklam: https://myaccount.google.com/privacy#ads i ograniczyć emisję reklam, a także usunąć swoje dane z bazy Analytics, korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

14. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies na stronie pracowniapizzy.pl zostały opisane w Polityce cookies